تگ legend

آموزش تگ legend در Html
تیر, 1397 بدون نظر آموزش Html
آموزش تگ legend در Html با آموزش تگ legend در Html همراه شما هستیم: با استفاده از این تگ می توان یک عنوان برای کادر fieldset نوشت. این تگ به صورت دو تگ باز و بسته ی </legend><legend> می باشد. متنی که در بین دو تگ باز و بسته ...
ادامه مطلب