تگ html

آموزش Html: تگ html
تیر, 1397 بدون نظر آموزش Html
آموزش Html: تگ html خب در این قسمت می خواهیم در باره تگ html که به عنوان فضایی برای قرار گیری تمام عناصر Html می باشد توضیح دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که این تگ شامل تگ <DOCTYPE html!> نخواهد بود. از این تگ به صورت دو تگ ...
ادامه مطلب