تگ button

آموزش تگ button در Html
تیر, 1397 بدون نظر آموزش Html
آموزش تگ button در Html هر گاه بخواهیم در صفحه ی Html خود از یک دکمه استفاده نماییم می توانیم از تگ  button  نیز استفاده کنیم. تگ button  دکمه ای که قابلیت کلیک کردن داشته باشد را به ما می دهد. تفاوتی که تگ button با تگ input دارد ...
ادامه مطلب