تلفن تماس: ۰۲۱۷۷۱۶۶۹۶۴
تلفن همراه: 09198121292
تلفن همراه: 09128238263

زبان های استاندارد برنامه نویسی موبایل کدامند؟

گوناگون
سوالی دارید؟در خدمتیم.