تلفن تماس: ۰۲۱۷۷۱۶۶۹۶۴
تلفن همراه: 09198121292
تلفن همراه: 09128238263

رکورد PTR چیست و چگونه تعریف می شود؟

گوناگون
سوالی دارید؟در خدمتیم.