نحوه استفاده از فایل robots.txt در سایت

فایل ROBOTS.TXT را کجا باید قرارداد؟
آبان, 1397 بدون نظر تکنیک های کاربردی افزایش SEO, رتبه سایت
فایل ROBOTS.TXT را کجا باید قرارداد؟ این فایل در ریشه سایت قرار می گیرد و نه در جایی دیگر! کاربرد درست و نادرست در دو مثال زیر نشان داده شده است. کاربرد درست:  http://www.example.com/robots.txt کاربرد نادرست: http://www.example.com/mysite/robots.txt بعد از آن که فایل robots.txt را بر روی سایت خود قرار ...
ادامه مطلب