تگ select

آموزش تگ select در Html
تیر, 1397 بدون نظر آموزش Html
آموزش تگ select در Html برای ایجاد یک لیست بازشو یا کشویی که به صورت drop-down باشد و شامل چندین عنصر, از تگ select نیز استفاده می شود. عناصر موجود در تگ select درون تگ option قرار داند و هرکدام دارای یک value می باشند که مقادیر درون لیست ...
ادامه مطلب