تفاوتی بین سایت استاتیک و داینامیک

چه تفاوتی بین سایت استاتیک و داینامیک وجود دارد؟
تیر, 1397 بدون نظر آموزش, دانستنی ها
چه تفاوتی بین سایت استاتیک و داینامیک وجود دارد؟ تقسیم بندی وب سایت ها به دو گروه سایت های داینامیک و سایت ها استاتیک انجام می شود. برای طرح اولیه ایجاد یک سایت باید بدانیم که موضوع اصلی برای ایجاد سایت چیست؟(چه تفاوتی بین سایت استاتیک و داینامیک وجود ...
ادامه مطلب