بک لینک

بک لینک

یکی از مهمترین آیتم های موجود برای افزایش رتبه در گوگل بحث لینک سازی میباشد که خیلی از رقبا به آن توجه ویژه ای ندارند. بک لینک های مختلفی وجود دارد که در بین آنها برخی بر برخی دیگر برتری از نظر نوع دامنه دارند که متخصصان سئوراز بخوبی از آن آگاهی دارند. بک لینک گرفتن همانطور که میتواند خیلی مفید باشد همانقدر هم میتواند باعث ضرر شود زیراکه باید توجه داشت که بک لینک از سایت هایی اخد شود دارای اهمیت و سابقه امنیتی بالایی هستند .

نمایش 3 نتیجه