تیر, 1397 بدون نظر آموزش Html

آموزش تگ textarea در Html

در داخل تگ form تگی به نام textarea قررار دارد که برخی از فرم ها برای آنکه کاربران بتوانند متن دلخواه خود را وارد نمایند از آن استفاده می کنند.

تگ textarea وظیفه کنترل تعداد خطوط ورودی را انجام می دهد و به صورت دو تگ باز و بسته ی <textarea></textarea> به کاربرده می شود.

توسط تگ textarea می توانیم چند سطر خطوط نوشته ایجاد کنیم و از تعداد نامحدودی کاراکتر بهره ببریم. در این صورت امکان ادیت و ویرایش مطالب برای کاربران ساده تر خواهد بود.

اندازه متون را هم می توانیم از طریق مقدار دهی به دو خصوصیت row و cols مشخص نماییم و هم میتوانیم با مقدار دهی عناصر در css ارتفاع و عرض مشخص به آن بدهیم.

قطعه کد زیر نحوه استفاده از این تگ را نشان می دهد:

خصوصیت های تگ textarea در form:

خصوصیتمقدارتوضیحات
autofocusautofocusتوسط این خصوصیت می توانیم محل مکان نما را پس از لود شدن صفحه به صورت پیش فرض درون فیلد قرار دهیم.
پشتیبانی از Html5
colsnumberبااستفاده از این خصوصیت می توانید عرض textarea را مشخص نمایید.
disableddisabledتوسط این خصوصیت محل textarea به صورت غیرفعال می باشد.
formform_id با استفاده از این خصوصیت می توانید فرم هایی که به فیلد مورد نظر تعلق دارند را مشخص نمایید.
پشتیبانی از Html5
maxlengthnumberتوسط این خصوصیت می توانید تعداد ماکسیسم کاراکتری که می خواهید در تگ textarea قرار دهید را مشخص نمایید.
پشتیبانی از Html5
nametextتوسط این خصوصیت یک نام برای تگ input قرار می دهیم.
placeholdertextتوسط این خصوصیت می توانید نمونه ای از ورودی مورد نظر را قرار دهید تا به صورت کمرنگ در فیلد قرار بگیرد و با قرار گیری موس روی فیلد مورد نظر از بین می رود.
پشتیبانی از Html5
readonlyreadonlyنشان دهنده این است که فیلد مورد نظر فقط خواندنی است.
rowsnumberتوسط این خصوصیت می توانید تعداد سطر هایی که درون تگ textarea وجود دارد را مشخص نمایید.
wraphard
soft
با استفاده از این خصوصیت نحوه قرار گیری یک متن در ناحیه ی textarea مشخص می شود.


تگ textarea تمام ویژگی های عمومی و رویداد های عمومی را در Html پشتیبانی میکند.

پشتیبانی مرور گرها از تگ textarea در Html:

تمامی مرور گر ها را پشتیبانی می کند.

کلمات کلیدی

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *