تیر, 1397 بدون نظر آموزش Html

آموزش تگ form در Html

با استفاده از تگ form می توانیم اطلاعات کاربر را از طریق ایجاد یک فرم به سرور ارسال کنیم.

درواقع تگ form به صورت ورودی اطلاعات کاربر می باشدو به صورت دو جفت تگ باز و بسته ی </form><form> به کار می رود.

در تگ form می توان یک تا چند تگ کاربردی دیگر نیز به کار رود.

از جمله این تگ ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

قطعه کد زیر نمونه ای از استفاده از تگ form می باشد:

خصوصیت های تگ form در Html:

خصوصیتمقدارتوضیحات
acceptfile_typeاین خصوصیت در حال حاضر در Html5 پشتیبانی نمی شود.
با استفاده از این خصوصیت می توانیم یک لیست از مجموعه فایل هایی که برای سرور قابل قبول است را برای تگ form مشخص نماییم.
accept-charsetcharacter_setتوسط این خصوصیت کاراکترهایی که برای ارسال فرم کد شده اند را مشخص می کند.
actionURLبا استفاده از این ویژگی مشخص می شود که داده های ارسالی به چه آدرسی ارسال می شوند.
autocompleteon
off
توسط این خصوصیت تکمیل خودکار یا غیر خودکار پر شدن فرم ایجاد می شود.
پشتیبانی از Html5
enctypeapplication/x-www-form-urlencoded
multipart/form-data
text/plain
اگر از متد post برای ارسال داده استفاده شود با استفاده از این ویژگی مشخص می شود که داده های ارسالی به سرور توسط فرم به چه صورت رمزنگاری شوند.
methodget
post
توسط این ویژگی متد HTTP برای ارسال داده های یک فرم به سرور مشخص می شود.
nametextاین ویژگی یک نام برای تگ form شما ایجاد می کند.
novalidatenovalidateاگر این ویژگی به کاربرده شود دیگر برای ارسال فرم اعتبار سنجی انجام نمی شود.
پشتیبانی از Html5
target_blank
_self
_parent
_top
با به کاربردن این ویژگی پاسخی که از سرور دریافت می کنید توسط این ویژگی ها، نحوه نمایششان مشخص می شود.

 

تگ form تمام ویژگی های عمومی و رویداد های عمومی را در Html پشتیبانی میکند.

پشتیبانی مرور گرها از تگ form در Html:

تمامی مرور گر ها را پشتیبانی می کند.

 

کلمات کلیدی

ارسال نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *