آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix – رفع خطای YSlow

رفع خطای Serve resources from a consistent URL در gtmetrix
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Serve resources from a consistent URL در gtmetrix در این مقاله قصد داریم درباره مشکل رایج Serve resources from a consistent URL و حل آن در جی تی متریکس صحبت کنیم. توجه داشته باشید که حل خطای اشاره شده باعث رفع خطای Remove duplicate JavaScript and CSS ...
ادامه مطلب
رفع خطای Specify a character set early در GTmetrix
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Specify a character set early در GTmetrix در این پست قصد داریم به شکل خلاصه درباره خطای Specify a character set early صحبت کنیم. خلاصه‌ای از خطای Specify a character set early نام: Specify a character set early نوع: محتوا اولویت: متوسط میزان سختی: راحت میانگین امتیاز: ...
ادامه مطلب
رفع خطای Specify a Vary: Accept-Encoding header در gtmetrix
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Specify a Vary: Accept-Encoding header در gtmetrix در این مقاله قصد داریم درباره مشکل رایج رفع خطای Specify a character set early و حل آن در جی تی متریکس صحبت کنیم. خلاصه‌ای از خطا Specify a Vary: Accept-Encoding header نام: Specify a Vary: Accept-Encoding header نوع: محتوا ...
ادامه مطلب
رفع خطای Specify a cache validator و Configure entity tags
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Specify a cache validator و Configure entity tags در این مقاله داریم درباره مشکل رایج Specify a cache validator و حل آن در جی تی متریکس صحبت کنیم. خلاصه‌ای از خطا Specify a cache validator نام: Specify a cache validator نوع: سرور اولویت: زیاد میزان سختی: راحت ...
ادامه مطلب
رفع خطای Specify image dimensions در gtmetrix
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Specify image dimensions در gtmetrix در این مقاله قصد داریم درباره مشکل Specify image dimensions و حل آن در جی تی متریکس صحبت کنیم. خلاصه‌ای از خطا Specify image dimensions نام: Specify image dimensions نوع: عکس اولویت: متوسط میزان سختی: راحت میانگین امتیاز: 97% حل ارور Specify ...
ادامه مطلب
رفع خطای Add Expires headers در YSlow جی تی متریکس
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Add Expires headers در YSlow جی تی متریکس در ادامه مقاله درباره خطای Add Expire headers صحبت خواهیم کرد و بررسی می‌کنیم که چگونه رفع این مشکل کمک به بالا بردن سرعت سایت ما می‌کند. خلاصه‌ای از خطا Add Expires headers نام: Add Expires headers نوع: سرور ...
ادامه مطلب
رفع خطای Avoid AlphaImageLoader filter در YSlow جی تی متریکس
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Avoid AlphaImageLoader filter در YSlow جی تی متریکس در این مقاله قصد داریم درباره ارور Avoid AlphaImageLoader filter صبحت کنیم و بررسی کنیم که این خطا چگونه باعث افزایش سرعت سایت ما می‌شود. خلاصه‌ای از خطا Avoid AlphaImageLoader filter نام: Avoid AlphaImageLoader filter نوع: CSS اولویت: متوسط ...
ادامه مطلب
رفع خطای Avoid CSS expressions در YSlow جی تی متریکس
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Avoid CSS expressions در YSlow جی تی متریکس در این مقاله قصد داریم درباره ارور Avoid AlphaImageLoader filter صبحت کنیم و بررسی کنیم که این خطا چگونه باعث کاهش سرعت سایت ما می‌شود. خلاصه‌ای از خطا Avoid CSS expressions نام: Avoid CSS expressions نوع: CSS اولویت: متوسط ...
ادامه مطلب
رفع خطای Make AJAX cacheable در YSlow جی تی متریکس
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Make AJAX cacheable در YSlow جی تی متریکس در این مقاله قصد داریم درباره ارور Make AJAX cacheable صبحت کنیم و بررسی کنیم که این خطا چگونه باعث افزایش سرعت سایت ما می‌شود. خلاصه‌ای از خطا Make AJAX cacheable نام: Make AJAX cacheable نوع: JS اولویت: متوسط ...
ادامه مطلب
رفع خطای Make favicon small and cacheable در YSlow جی تی متریکس
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow, آموزش سئو
رفع خطای Make favicon small and cacheable در YSlow جی تی متریکس در این مقاله قصد داریم درباره ارور Make favicon small and cacheable صبحت کنیم و بررسی کنیم منظور این خطا چیست و اینکه رفع آن چگونه باعث بالا رفتن سرعت سایت ما می‌شود. خلاصه‌ای از خطا Make ...
ادامه مطلب
رفع خطای Make fewer HTTP requests در YSlow جی تی متریکس
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow
رفع خطای Make fewer HTTP requests در YSlow جی تی متریکس نحوه کاهش تعداد درخواست HTTP یکی از مهم‌ترین چالش ها در زمینه سرعت سایت است. ما در این مقاله آموزش چگونگی پایین آوردن HTTP requests را فراخواهیم گرفت و به این واسطه ارور Make fewer HTTP requests در ...
ادامه مطلب
رفع خطای Make JavaScript and CSS external در YSlow جی تی متریکس
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow
رفع خطای Make JavaScript and CSS external در YSlow جی تی متریکس در این مقاله قصد داریم درباره ارور Make JavaScript and CSS external صبحت کنیم و بررسی کنیم منظور این خطا چیست و اینکه رفع آن چگونه باعث بهبود سرعت سایت ما می‌شود. خلاصه‌ای از خطا Make JavaScript ...
ادامه مطلب
رفع خطای Minify JavaScript and CSS در YSlow جی تی متریکس
آبان, 1397 بدون نظر آموزش افزایش سرعت سایت با GTmetrix - رفع خطای YSlow
رفع خطای Minify JavaScript and CSS در YSlow جی تی متریکس در این مقاله قصد داریم درباره ارور Minify JavaScript and CSS صبحت کنیم و بررسی کنیم منظور این خطا چیست و اینکه رفع آن چگونه باعث بالا بردن سرعت سایت ما می‌شود. خلاصه‌ای از خطا Minify JavaScript and ...
ادامه مطلب