تلفن تماس : 79942 021 - 2222120 021
تلفن همراه : 09121442355

طراحی سایت شرکتی اتوماسیون دبیرخانه

اتوماسیون دبیرخانه

طراحی سایت شرکتی اتوماسیون دبیرخانه

اتوماسیون اداری دبیرخانه که شامل ارسال کارتابل پیام و ثبت نامه دریافتی و ثبت نامه ارسالی و ارجاعات نامه ها و بایگانی و جستجوی نامه ها می باشد همانطور که در شکل ملاحظه می نمایید

لینک پروژه

نمونه کارهای بیشتر

اتوماسیون تغذیه مشابه کالینان دانشگاه شهید چمران
اتوماسیون تغذیه مشابه دانشگاه علوم تغذیه کرمان
طراحی سایت شرکتی اتوماسیون اداری دبیرخانه
طراحی سایت شرکتی اتوماسیون اداری
سوالی دارید؟در خدمتیم.