تلفن تماس : 22228880 021 - 22225456 021
تلفن همراه : 8263 823 0912

اتوماسیون تغذیه مشابه دانشگاه علوم تغذیه کرمان

اتوماسیون تغذیه مشابه دانشگاه علوم تغذیه کرمان

اتوماسیون تغذیه مشابه دانشگاه علوم تغذیه کرمان

اتوماسیون تغذیه که شامل ثبت نام و رزرو غذای دانشگاهی شامل صبحانه،‌ناهار و شام می باشد که هر دانشجو طبق شماره دانشجویی تعریف شده می تواند وارد سامانه شود همانطور که در شکل ملاحظه می نمایید

لینک پروژه

نمونه کارهای بیشتر

اتوماسیون تغذیه مشابه کالینان دانشگاه شهید چمران
طراحی سایت شرکتی اتوماسیون اداری دبیرخانه
طراحی سایت شرکتی اتوماسیون اداری
طراحی سایت شرکتی اتوماسیون دبیرخانه
سوالی دارید؟در خدمتیم.