قیمت طراحی سایت

براساس توضیحاتی که در صفحه طراحی سایت ملاحظه فرمودید قیمت طراحی سایت یا هزینه طراحی سایت یا تعرفه طراحی سایت به شرح ذیل می باشد.

طراحی سایت شامل قالب اختصاصی و ریسپانسیو بودن آن و پنل مدیریتی اختصاصی به زبان فارسی یا انگلیسی و بهینه سازی سئو و هاست و دامنه و شبکه های اجتماعی می باشد. شرکت سئوراز در کنار موارد فوق پکیج های هدیه تبلیغ را نیز در سفارشات انجام می دهد.

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

قیمت طراحی سایت

تومان700 شماره 1 2 هفته
 • قالب اختصاصی
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی
 • بهینه سازی سئو
 • هاست و دامنه
 • شبکه های اجتماعی
 • پکیج تبلیغ
 • پشتیبانی
تماس بگیرید
تومان3 شماره 2 3 هفته
 • قالب اختصاصی متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی اختصاصی
 • بهینه سازی سئو حرفه ای
 • هاست حجم بالا و دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پکیج تبلیغ حرفه ای
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید
تومان6 شماره 3 1 ماهه
 • قالب اختصاصی متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی اختصاصی
 • بهینه سازی سئو فوق حرفه ای
 • هاست حجم و سرعت و دو دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پکیج تبلیغ حرفه ای
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید
تماس شماره 4 چند ماهه
 • قالب اختصاصی متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی اختصاصی
 • بهینه سازی سئو فوق حرفه ای
 • هاست حجم و سرعت و دو دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پکیج تبلیغ فوق حرفه ای
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید