قیمت طراحی سایت فروشگاهی

براساس توضیحاتی که در صفحه طراحی سایت فروشگاهی ملاحظه فرمودید قیمت طراحی سایت فروشگاهی یا هزینه طراحی سایت فروشگاهی یا تعرفه طراحی سایت فروشگاهی به شرح ذیل می باشد.

طراحی سایت فروشگاهی شامل قالب اختصاصی بوت استرپ و یا متریال دیزاین و ریسپانسیو بودن آن و پنل مدیریتی فروشگاهی اختصاصی به زبان فارسی یا انگلیسی و پرداخت فروشگاهی و بهینه سازی سئو و هاست و دامنه و شبکه های اجتماعی می باشد.

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

قیمت طراحی سایت فروشگاهی

تومان2.5 شماره 1 2 هفته
 • قالب بوت استرپ
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی فروشگاهی
 • پرداخت فروشگاهی
 • بهینه سازی سئو
 • هاست و دامنه
 • شبکه های اجتماعی
 • پشتیبانی
تماس بگیرید
تومان4 شماره 2 3 هفته
 • قالب متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی فروشگاهی اختصاصی
 • پرداخت فروشگاهی چند بانک
 • بهینه سازی سئو حرفه ای
 • هاست حجم بالا و دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید
تومان8 شماره 3 3 هفته
 • قالب اختصاصی متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی فروشگاهی اختصاصی
 • پرداخت فروشگاهی چند بانک
 • بهینه سازی سئو فوق حرفه ای
 • هاست حجم و سرعت و دو دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید
تماس شماره 4 چند ماهه
 • قالب اختصاصی متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی فروشگاهی اختصاصی
 • پرداخت فروشگاهی چند بانک
 • بهینه سازی سئو فوق حرفه ای
 • هاست حجم و سرعت و دو دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید