قیمت طراحی سایت حرفه ای

براساس توضیحاتی که در صفحه طراحی سایت حرفه ای ملاحظه فرمودید قیمت طراحی سایت حرفه ای یا هزینه طراحی سایت حرفه ای یا تعرفه طراحی سایت حرفه ای به شرح ذیل می باشد.

طراحی سایت حرفه ای شامل طراحی قالب اختصاصی و طراحی قالب اختصاصی بوت استرپ و یا متریال دیزاین و ریسپانسیو بودن آن و پنل مدیریتی اختصاصی به زبان فارسی یا انگلیسی و بهینه سازی سئو و هاست و دامنه و شبکه های اجتماعی می باشد.

برای مشاوره رایگان و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

قیمت طراحی سایت حرفه ای

تومان2.5 شماره 1 2 هفته
 • طراحی قالب
 • طراحی قالب بوت استرپ
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی
 • بهینه سازی سئو
 • هاست و دامنه
 • شبکه های اجتماعی
 • پشتیبانی
تماس بگیرید
تومان5 شماره 2 3 هفته
 • طراحی اختصاصی قالب
 • طراحی قالب متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی اختصاصی
 • بهینه سازی سئو حرفه ای
 • هاست حجم بالا و دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید
تومان8 شماره 3 3 هفته
 • طراحی اختصاصی قالب
 • طراحی قالب اختصاصی متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی اختصاصی
 • بهینه سازی سئو فوق حرفه ای
 • هاست حجم و سرعت و دو دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید
تماس شماره 4 چند ماهه
 • طراحی اختصاصی قالب
 • طراحی قالب اختصاصی متریال دیزاین
 • ریسپانسیو
 • پنل مدیریتی اختصاصی
 • بهینه سازی سئو فوق حرفه ای
 • هاست حجم و سرعت و دو دامنه
 • تمام شبکه های اجتماعی
 • پشتیبانی توافقی
تماس بگیرید